Welkom op de site van de wintermarkt op de Rudolf Steinerschool.

Welkom op de site van de wintermarkt op de Rudolf Steinerschool.

Dit jaar zullen de volgende verkopers aanwezig zijn: (Deze lijst wordt nog regelmatig aangepast.) • Er zijn nog plekken te vergeven. Hierbij zullen we heel kritisch moeten bekijken of nieuwe verkopers nog van toegevoegde waarde kunnen zijn. (Note: veel aanvragers hebben vaak prachtig aanbod, maar aangezien er al veel verkopers met mooi aanbod zijn, willen we waken voor overlap en proberen we dit te voorkomen.)


 • Waar we nog naar zoeken: (We bieden geen garantie voor een goede verkoop, maar dit betreft zaken waar interesse voor lijkt te zijn, waarbij verkopers (dit jaar) niet aanwezig kunnen zijn.
  • Natuurlijke cosmetica, anders dan deoderant.
  • Sieraden (maar geen losse stenen e.d.)
  • Vertelstenen
  • (Wal)noten.
  • Honing
 • We kunnen geen ruimte bieden aan:
  • Webwinkels, vooral vanwege het vaak te brede assortiment, waardoor teveel overlap ontstaat.
  • Goede doelen in het algemeen. Dit omdat er weinig ruimte is en mensen echt komen om inkopen te doen.
  • Verkopers van ´wol´ in allerlei vormen (pakketjes, figuren, kleding) We hebben een hierin genoeg aanbod.
I.v.m. beperkte ruimte worden bij toelating in beginsel liefst één, max twee tafels van 60 x 90 cm toegekend. 10% van de omzet van de verkopers komt ten bate van de school.

Contact: wintermarktrss@gmail.com. Gelieve de school niet te benaderen, aangezien dit door ouders van school georganiseerd wordt en we het team van school hier niet mee willen belasten.